Frederikssund

Frederikssund er en stationsby i Nordsjælland med 16.850 indbyggere (2022) ved Roskilde Fjord.

Frederikssund by, Frederikssund sogn / Udesundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt.

Frederikssund – Google Maps

Byen ligger i Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden. I 1652 blev Frederikssund navngivet efter den siddende konge, Frederik III, og fik købstadsrettigheder i 1810. Frederikssund var tidligere ladeplads for Slangerup.

Byen er kendt for det årlige Vikingespil, som er et stort udendørs teater, og J.F. Willumsens museum. Forbindes med Hornsherred via Kronprinsesse Marys Bro og Kronprins Frederiks Bro, indviet i 2019 og 1935. S-tog til København fra 1989. Til kommunalreformen 2007 var byen en del af Frederiksborg Amt.

Frederikssund arrest på torvet
Frederikssund omkring 1900

Kirken

Frederikssund Kirke, oprindelig Ude Sundby Kirke, ligger i det centrale Frederikssund.

Ved Kirken 8, 3600 Frederikssund
Frederikssund Sogn
Frederikssund Pastorat
Frederikssund Provsti
Helsingør Stift

Frederikssund/Udesundby Kirke

Historie

Frederikssund var ladeplads for købstaden Slangerup og opstod, da Frederik II den 14. maj 1578 gav borgerne, som efter sagnet skal have stået i forbindelse med Isefjorden gennem vigen og senere åløbet forbi Græse Mølle, en forbindelse, der efterhånden var bleven tilstoppet, frihed til at gøre oplag med deres varer på bakken ved Udesundby eller, som stedet kaldtes, Sundby Færge. Stedet benyttedes meget af Frederik II, idet han lod en stor del af materialerne til Frederiksborg Slot, føre til Sundby Færge, hvorfra de besørgedes videre af bønderne. Senere skal byen være kaldt Falkenberg, men hvorfra dette navn stammer, vides ikke.

Under enevælden

Navnet Frederikssund skal stamme fra Frederik III’s tid, da byen 1665 fik toldstedsret og købstadsrettigheder, og den begyndte efterhånden at kappes med sin moderby, Slangerup. Under Christian VI blev byen i 1744 henlagt til Udesundby kirke i stedet for til Slangerup kirke. I 1809 ophævedes Slangerup, under hvis byfoged Frederikssund hidtil havde stået, som særegen købstadskommune, og Frederikssund fik sin egen byfoged. Fra et par hundrede indbyggere ved det 19. århundredes begyndelse voksede den jævnt, en betydelig udvidelse fik den ved foreningen med Udesundby, og anlægget af broen til Horns Herred samme år, forbedringen af havnen og endelig anlæg af en jernbane har alt sammen bidraget til dens opkomst.

Kilder: wikipedia - Se mere..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *