Henry Ove Hansen 1908 – 1942

Min Farfar – 33 år
Fisker i Rønne på Bornholm.

Henry Ove er ældste barn af Hans Jørgen Hansen og Anna Petrea f. Kofod, han er født den 10. december 1908 i Vestermarie, Bornholm.

De første år bor han i Vestermarie til faren køber ejendommen, “Nyholm” i Klemensker, den 3. marts 1918. Her er Henry Ove ni år gammel.
Fire år efter dør hans mor, 42 år gammel, den 4. marts 1922. Et år før han bliver konfirmeret.

Som 16 årig, den 26. marts 1925, tager han ud at sejle som kok. [Se mere fra hans søfartsbog længere nede på siden].
Han er væk i cirka 8 måneder og da han vender hjem har faren giftet sig igen, med nabo pigen, fra da de boede i Vestermarie. Marie Johanne Sorth, hun er kun syv år ældre end Henry Ove.

Han var værnepligtig ved Søværnet fra den 17. marts 1930 til den 4. oktober 1930.

Henry Ove HansenFar: Hans Jørgen Hansen
Mor: Anna Petrea f. Kofod
Viet1: Julie Sofie GreiersenBørn: Edith Merete Hansen, Jørgen Erik Hansen, Poul Albert Hansen og Henry Oluf Hansen

Sømand i næsten 17 år af hans korte liv.
Det er halvdelen af hans liv.

Eller mærmere hele hans voksne liv.

Fakta

Bornholms vejviser


Historie fra søfartsbog

Allerede i folketællingerne for 1925, står der at han er “Sømand”, hans søfartsbog er udstedt den 26. marts 1925.
Han mønstrede på skonnerten “Magnus” af Rønne den 25. marts 1925, hvor han tjente som kok, og afmønstrede igen i Rønne den 17. november 1925.
Skibet hed “Argo” før det skiftede navn til “Magnus i 1909.

Skonnerten “Magnus” af Rønne.

Den 18. november 1925 mønstrede Henry Ove på galease “Egen” af Svaneke, hvor hans stilling var “ungmand” og afmønstret i Rønne den 10. december 1925.
Skibet skifter navn fra “Den Bonholmske Eg” til “Egen” i 1897.

Han mønstre som “ungmand” på sejlskibet “Jus” den 29. januar 1926 (Sikkert forkert tydet, for jeg kan ikke finde noget på et skib der heder “jus” eller “Gus”) og afmønstre i Hasle den 6. april 1926.

Den 20. juli 1926 mønstre han på skibet “Johanne” af Hasle, som “ungmand” og afmønstret igen den 8. januar 1927 i Hasle.

Den 24. januar 1927 mønstre han på skibet “Anna”,
[Skibet heder det samme som hans egen kutter, som han forsvandt med i 1942].
hans stilling er “ungmand” og afmønstre i Århus den 22. december 1927.

Efter julen, som jeg tænker han har tilbragt på sømandshjemmet, Havnegade 20, Århus, mønstre han igen den 9. januar 1928, som “Letmatros” på skibet “Anna”, som sejlede mod Helsingborg.
Den 24. december 1928, afmønstre han i Rønne.

Småskibe i inderhavnen med Havnegade og Toldboden i baggrunden. Havnegade 20 ses som fjerde bygning fra venstre, den midterste af de tre lyse ejendomme.
Ebbesens Foto, 1920
Aarhus Stadsarkiv.

Henry Ove er på en måde kommet til København, for han mønstre den 2. april 1929 på skibet “Haabet” (Utydeligt) som “Letmatros” og afmønstre igen i Rønne den 17. december 1929.

Efter at have været i Søværnet og aftjene sin værnepligt, fra den 17. marts 1930 til den 4. oktober 1930. Mønstre han den 14. oktober 1930, dampskibet “Peder Most” af Svendborg, fra Rønne, Skibet sejler til Das..ig og afmønstre i Rønne den 8. december 1930.

Oplysninger om skibene har jeg fra Register over nogle danske handelsskibe m.m. (jmarcussen.dk)


Gift med Julie

Henry Ove Hansen blev viet med Julie Sofie Greiersen d. 23. december 1933 i Sankt Nikolai kirke, Rønne, Bornholm.
De fik fire børn, hvor to af dem døde før de blev et år.

Barn nummer to er min far Jørgen Erik Hansen, som skiftede sit efternavn til hans mors pige navn, Greiersen, han blev født 30. oktober 1936.
Barn nummer fire er min onkel Henry Oluf Hansen, født 8. februar 1942, mindre end en måned efter Henry Ove Hansen forsvandt.

Bopæl i Rønne: Larsegade 8, Rønne, Bornholm.
Julie eget huset inden de blev viet. Her boede de også da han forsvandt d. 15. januar 1842,

Henry Ove Hansen forsvandt på søen med hans kutter, ombord var vennerne, de to brødre Osvald og Ejvind Hansen.

Den officielle forklaring.

Mandag den 12. januar 1942, sejlede Henry Ove Hansen sammen med de to brødre Osvald og Ejvind Hansen, fra Rønne havn, ud for af fange torsk. Da kutteren “Anna” ikke var kommet i havn tirsdag aften som forventet, bliver der sat en eftersøgning i gang med Mineeftersøgningsskibet “Codan”. Men eftersøgningen gav intet resultat og man forventer at kutteren “Anna” er gået ned, eller som der står i søforhøret: “Da der siden intet er hørt eller set til Skibet, maa det antages at være forlist med Mand og Mus.”

Den uofficielle forklaring.

Min farmor Julie Sofie Greiersen, Henry Oves kone, var af den opfattelse, at han var taget til fange, da han tit under anden verdens krig, sejlede folk til Sverige.
Dette er ikke helt usandsynligt. Fakta er at ingen af de tre ombord og båden eller rester der af blev fundet.

Brødrene Osvald og Ejvind Hansen, der var med ombord på kutteren “Anna” er:
– Osvald Edmund Viktor Sonne Hansen, Født den 25. februar 1912. Aakirkeby, Smaaland. Han var ikke gift og havde ingen børn, han var logerende hos broderen og svigerinde (Ejvind og Lilly). FT 1940. Halmstræde 3, Rønne.
– Kajus Ejvind Sonne Hansen. Født den 11. maj 1913. Aakirkeby, Smaaland. Ejvind var gift (24/8-98) med Lilly Hansen (9/11-19), ingen børn. FT 1940. Halmstræde 3, Rønne.

De var sønner af Markus Hansen (22/5-86) og Anna Caroline Victoria Sonne (29/7-89). Her i FT 1921, Aaker, Bornholm.

Læs mere om forliset af kutteren “Anna” i Julie Sofias Scrapbog HER!


Billeder

Henry Ove Hansen – Soldat.
Henry Ove Hansen og Julie Sofie Greiersen viet i Sankt Nikolai kirke, Rønne, Bornholm.

Bøger og udklip


Dåbsattest

Dåbsattest

Fisker / Sømand

“Anna”

Henry var fisker med egen fiskerkutter, kaldt “Anna”

D. 15. januar 1842 blev motorbåden “Anna” Meldt savnet. Om bord var min farfar og de to brødre Osvald og Ejvind Hansen.

Henry Ove Hansen ombord på “Anna”
“Anna” ombord brødre Osvald og Ejvind Hansen.

Mindetavle i Rønne

Min søster Marianne ved mindetavlen.

Henry Ove Hansen har fået en minde sten, på Rønne havn, sammen med andre søfolk og fiskere der forsvandt under krigen.

Tekst på Minde tavle: Minde for Bornholmske søfolk og fiskere, der omkom paa havet som følge af krigen 1939-1945

Henry Ove er til venstre, tredje række, nr. 4

Mindesten for Henry Ove Hansen
Monument over faldne bornholmske søfolk
Se mere om Søfartsmonumentet Rønne her..

DANSK
SØULYKKE-STATISTIK
1942
UDGIVET AF
MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART


  1. Ff. Anna af Rønne, 6 Reg. T. Br. Bygget 1936 af Eg. Paa Fiskeri i Østersøen.
    Borteblevet i Januar 1942; 3 Omkomne.
    Søforhør i Rønne d. 10/8 42.
    D. 12/1 afgik A. fra Rønne. Da der siden intet er hørt eller set til Skibet, maa det antages at være forlist med Mand og Mus.
    Anm. De omkomne er: Fiskerne Henry Hansen, Osvald Edmund Viktor Sonne Hansen og Kajus Ejvind Sonne Hansen, alle af Rønne.

Denne side er set 79 gange, 1 besøg i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *