Rønne by og Sogn

Rønne er den største by på Bornholm og fra og med 2003 kommunesæde for Bornholms Regionskommune, samt til og med 2002 amtssæde for Bornholms Amt.

Rønne Sogn, Vester herred, Broholms amt.

Rønne – Google Maps

Rønne og Sankt Nicolai Kirke

Byen har 13.807 indbyggere (2022) og hører til Rønne Sogn, hvor Sankt Nicolai Kirke, Bornholm, er sognekirke. Foruden Folkekirken findes Pinsekirken, Baptistkirken og Jehovas Vidner i byen.

Sankt Nicolai Kirke

Sct. Nicolai Kirke (officielt) / Sankt Nicolai Kirke / Rønne Kirke er sognekirke for Rønne Sogn. Den ligger tæt ved havnen og er dominerende i bybilledet. Kirken var i middelalderen viet til de søfarendes helgen Sankt Nikolaus. Kirken og sognet ejer Rønne Kirkegård.

Kirken i middelalderen

Rønnes første beskedne kirkehus er rejst omkring 1275. På dette tidspunkt var hovedkirken Knuds Kirke, og kirken i Rønne var kun et sommerkapel i lighed med Salomons kapel på Hammerknuden. Kun få meter af denne kirkes fundament er bevaret i kirkeskibets nordøstlige hjørne.

Sankt Nicolai Kirke

Kirkepladsen 20, Rønne, 3700 Rønne
Rønne Sogn
Rønne Pastorat
Bornholms Provsti
Københavns Stift

Rønne kirke
Nationalmuseet
Læs mere …

Byens vækst afspejles i kirkens bygningshistorie. Omkring 1350 opførtes en ganske betydelig tilbygning mod vest, hvorved kirkens længde næsten blev fordoblet. Dele af kirkens nuværende nordmur stammer fra denne kirke. Den gotiske spidsbuede kvindedør fra denne tid er bevaret. Det gælder også et viekors. Under det er der indmuret 63 sølvmønter, som stammer fra den tid kirken blev indviet. Fra denne tid stammer også kirkens døbefont, som er tilvirket af kalksten i Gotland.

Kirken blev ved middelalderens afslutning udvidet med et nyt femkantet kor, en stor grundsten i det nuværende kors nordmur er tilbage fra det oprindelige kor.


Stednavnets Rønnes betydning

Stednavnet Rønne er tidligst nævnt som første led i et ældre navn på Vester Herred år 1236 (afskrift fra anden halvdel af 1500-tallet eller begyndelsen af 1600-tallet) Rodneherret. Ældste originalform er 1380 Rotna. Yngre belæg er fx 1433 Røthna, 1568 Rotten og 1624 Rønde. Navnet er identisk med substantivet gammeldansk *rutna, som omtrent kan oversættes med nudansk »(for)rådnelse«. Ordet er dannet til adjektivet gammeldansk rutinn »rådden«. Navnet har formentlig været brugt om det lavtliggende, engang sumpede terræn, hvor bebyggelsen blev anlagt.

Trap Danmark
Kilder: wikipedia - Nationalmuseet/danmarkskirker - Trap Danmark - Danmarke-kirker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *