Link til slægtsforskning.

Uundværlige links

Arkivalieronline her stiller Rigsarkivet kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier til rådighed i indscannet form.
Gå til Arkivalieronline
> Driftsinformation <
Lægedsruller var for mig svært at komme i gang med, men når man finder ud af hvordan det fungere så går det fint.
Tjek Rigsarkivets vejledning.
Når men har styr på det kan man med fordel bruge Salldatas side Sogn til lægd.
Eller Lægdsruller hos Rigsarkiver.
Dansk Demografisk Database (DDD).
Frivillige har via Rigsarkivets Kildeindtastningsprojekt indtastet bl.a. folketællinger og kirkebøger, som er blevet lagt i en fælles database, Dansk Demografisk Database (DDD).
Søg i Dansk Demografisk Database
Folketællinger: Gå til database
Kirkebøger: Gå til database
Politiets registerblade
Har du slægtninge, der har boet i København mellem 1890 og 1923? Så har du gode muligheder for at finde dem i Politiets registerblade. For på den tid fungerede politiet som vore dages Folkeregister. Derfor kan du i registerbladene finde oplysninger om, hvor og hvornår dine københavnske slægtninge er født, hvad de har levet af, hvor de har boet – og måske andet. Prøv selv!
Politiets Registerblade

Rigsarkivet

Arkivalieronline stiller Rigsarkivet kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier til rådighed i indscannet form.
Gå til Arkivalieronline
Ud over på Arkivalieronline kan du også finde indscannede arkivalier via arkivdatabasen Daisy.
Gå til arkivdatabasen Daisy
Frivillige har via Rigsarkivets Kildeindtastningsprojekt indtastet bl.a. folketællinger og kirkebøger, som er blevet lagt i en fælles database, Dansk Demografisk Database (DDD).
Søg i Dansk Demografisk Database
Folketællinger: Gå til database
Kirkebøger: Gå til database
Via DDD er der ligeledes mulighed for at søge efter personer, der er udvandret fra Danmark (Det Danske Udvandrerarkiv), eller som er indvandret til Danmark (Immigrantmuseet).
Indvandrede
Udvandrede
Nygårds Sedler
Udvandrede via Vejle
Faldne i 1. verdenskrig
Oeders eftr. 1771
Dannebrogsmænd
Præmiemodtagere
Se komplet liste
Gå til databaserne

Kort og hjælpemidler

Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Kort over danske amter, herreder og sogne, 1793-1970
Danske amter, herreder og sogne
Privat hjemmeside. Dansk Kalender år 1500-2099, lavet med Bauers kalender som kilde.
Kalender
Søgbar version af bogen
“Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728”.
Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728
Privat hjemmeside. Slå de københavnske gaders sognetilhørsforhold op i gaderegisteret.
Københavnske gader
Find oplysninger på matrikelnummer.
Matrikel-Info
Geodatastyrelsens søgetjeneste for digitale, historiske kort.
Matrikelkort på nettet
Kirkeministeriets sogneportal
Sogneportalen
Bonholmske bondegårde

Kilder på nettet

Originale skifteprotokoller, fæsteprotokoller m.m. fra danske godser.
Arkivalier fra danske godser
Brug originale kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier, bl.a. skifter, borgerlige ægteskabsbøger, brandforsikring og tingbøger, på nettet.
Arkivalieronline
Originale borgerlige ægteskabsbøger i perioden 1851-1961.
Borgerlige ægteskabsbøger
Søg i indtastede Bornholmske kirkebøger frem til 1815.
Bornholmske kirkebøger
Søg efter personnavne i folketællinger og andre kilder.
Dansk Demografisk Database
Privat hjemmeside. Søg i indtastede oplysninger om danske skippere, styrmænd og matroser i perioden 1707 til 1839.
Danske skippere
Privat hjemmeside. Søg i indtastede oplysninger fra Den almindelige Enkekasse.
Den almindelige Enkekasse
4. Række: Perioden 1401-1412. 5. Række: Perioden 1413-1450.
Diplomatarium Danicum
Søg efter personer, som har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark.
Frihedsmuseets modstandsdatabase
Brug originale grønlandske kirkebøger på nettet.
Grønlandske kirkebøger
Søg i første centrale personregistrering af hele befolkningen i København.
Politiets registerblade og Politiefterretninger.
Københavns Politis registerblade 1890-1923
Søg efter jyske aner der har et lidt specielt navn.
Nygaards sedler
Regnskaberne over sundtolden 1557-1850 er en vigtig kilde om de skibe, der passerede Helsingør.
Øresundstoldregnskaberne
250 års orlogsbyggeri med skibstegninger fra Rigsarkivet, København.
Orlogsbasen

Slægtshistorie

Der findes mange hjemmesider for slægtsforskere. Den største er mormonernes internationale www.familysearch.org, der indeholder store mængder slægtshistoriske data – primært naturligvis fra andre lande, men også mange om danske familier.
Ancestry Library er en international database fyldt med informationer, som er nyttige for slægtsforskere og andre historieinteresserede.
Ellis Island gratis søgeside.
Welcome to our free Ellis Island Passenger Search database, home to 65 million records of passengers arriving to the Port of New York from 1820 to 1957. 
Slægtens Historie arbejder med slægtsforskning på et videnskabeligt grundlag og alle udførte projekter er veldokumenterede med kildehenvisninger.
Slægtens Historie

Forum

Forum for databasebehandling i slægtshistorie, personal- og lokalhistorie.
DIS Danmark
Dansk gruppe til diskussion og udveksling vedr. slægtsforskning og genealogi på dansk ell. engelsk.
Slægtsforskning
International gruppe til diskussion og udveksling vedr. Skandinavisk slægtsforskning og genealogi på engelsk.
Scandinavian Genealogical Research
Danske Slægtsforskere er Danmarks største forening for slægtsforskere. Læs vores vejledninger eller find hjælp i vores forum.
Danske Slægtsforskere

Hjemmesider for slægtsforskere

Forum for databasebehandling i slægtshistorie, personal- og lokalhistorie.
DIS Danmark
Udgiver bl.a. Personalhistorisk Tidsskrift.
Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie
Har du slægtninge, der har boet i København mellem 1890 og 1923? Så har du gode muligheder for at finde dem i Politiets registerblade. For på den tid fungerede politiet som vore dages Folkeregister. Derfor kan du i registerbladene finde oplysninger om, hvor og hvornår dine københavnske slægtninge er født, hvad de har levet af, hvor de har boet – og måske andet. Prøv selv!
Politiets Registerblade
En integreret søge database og slægtsprogram for den kvalitetsbevidste slægtsforsker. Danskeaner mener at du skal have ro og fred i dit slægtsarbejde, derfor foregår søgning og indtastning af data i reklamefrit miljø.
Danskeaner.dk
Slægtsforskning og digitaliserede kilder. Wadschier.dk er udveksling af slægtsforskning, tilgængeliggøre materiale til brug i slægtsforskning samt kildeindtastning direkte via hjemmesiden. Her finder man mange affotograferede arkivalier som ikke findes hos SA/AO
Wadschier.dk
et projekt der går ud på at bevare de gamle gravsten for eftertiden som en del af den nationale kulturarv. Link til fotograferede kirkegårde i Danmark som en hjælp til slægtsforskere i ind og udlandet.
dk-gravsten.dk
Denne side er set 93 gange, 1 besøg i dag.