Tag: Augusta Jacobine Frederikke Harpsøe født Greiersen 1862-1929